SÅ HÄR SÖKER DU

Verktitel
Namn på upphovsperson
Namn på medverkande
Roll
Kategori
Spelplats
Datum
Sortera sökträffar
Träfflistor

Verktitel

Här kan du söka titlar på operor, baletter och skådespel. Du kan söka på svensk titel eller på verkets originaltitel. Exempel: Trollflöjten, Die Zauberflöte.

Namn på upphovsperson

Här söks namn på kompositör, librettist, översättare, koreograf, regissör, scenograf m.fl. Bäst sökresultat fås om endast efternamn skrivs in, då vissa upphovsmän - särskilt under 1700- och 1800-talen – kan vara registrerade bara med förnamnets initialer.

Namn på medverkande

Här söker du namn på medverkande artister, inklusive dirigent och andra funktioner. Bäst sökresultat får du om endast efternamn skrivs in. Detta gäller särskilt för tiden innan sekelskiftet 1900 då artister inte anges med sitt hela namn, utan endast med någon förkortad form, som exempelvis Fru Jungstedt eller J. Lind.

Observerera att artisterna ännu enbart är sökbara på de namn de hade vid det aktuella speltillfället. Har samma artist uppträtt under olika namn, vilket ofta är fallet särskilt för kvinnor som gifter eller gifter om sig, måste sökningar göras på de respektive namnen. (Arbete pågår med att identifiera och koppla samman dessa artister så att sökning kan göras på personen i stället för på namnet).

Roll

Här hittar du rollnamn. Detta fält kan med fördel kombineras med sökning på medverkande för att smalna av sökningen.

Kategori

Om du vill begränsa sökresultatet till endast en av konstformerna – d.v.s. opera, balett eller skådespel - är detta möjligt här.

Spelplats

Här kan du söka på en specifik spelplats. Våra huvudscener genom historien är valbara genom drop down-listan. Det finns även möjlighet att söka på egen vald spelplats genom att välja annan och skriva plats, exempelvis Göteborg. Land, stad och teater/spelplats är vanligtvis sökbara.

Datum

Sök här på ett exakt datum eller på ett specifikt år. Du kan också ange ett tidsintervall genom att även ange ett slutdatum. Du kan begränsa ditt sökresultat genom att enbart söka premiärtillfällena genom att bocka för rutan premiärdatum.

Sortera sökträffar

Innan du klickar på sökknappen, kan du välja om du vill få dina sökträffar kronologiskt eller alfabetiskt ordnade efter produktion.

Träfflistor

Din träfflista utgörs av de produktioner/uppsättningar som uppfyller dina sökkriterier. Med produktion avser vi en uppsättning av ett verk med ett konstnärligt team som har ansvarat för tolkningen. (Se vidare här: ”Om databasen”)

Uppsättningens premiärår visas inom parentes. Eftersom Kungliga Operan är - och alltid har varit - en repertoarteater, kan många uppsättningar ha givits under lång tid. Ofta under flera decennier.

När du klickar på en uppsättning/produktion i listan över sökträffar fälls ytterligare en kolumn ut. Här får du information om produktionens upphovsmän och konstnärliga team, samt lista över relevanta föreställningsdatum för din sökträff. När du klickar på ett datum visas information om just den föreställningen; spelplats, roller, medverkande artister etc. Observera att roller och medverkande artister inte alltid finns inlagda ännu. Om det finns en daglig affisch eller ett digitaliserat programblad så visas det också här. Uppgift om vilken källa som har använts som underlag kan ses dag för dag. Källhänvisningen hittar du under rollistan.