VÅRA KÄLLOR

I första hand har vi använt dagliga affischer, program och instick i Kungliga Teatrarnas Arkiv (KTA) resp. Kungliga Teatern Operans arkiv (KTOA). Publikationen Kungliga Teatern Repertoar 1773 -1973 är även en av huvudkällorna. För perioden 1773 -1826, då affischer och program saknas, har Magnus Blomkvists uppsats ” Nöjeslivet i Stockholm en förteckning via dags- och veckopressen 1773-1806” använts, tillsammans med repertoarjournalerna i KTA. Även ”Anteckningar om Stockholms Theatrar” av F. A. Dahlgren är en viktig källa. Kompletterande källor är bl.a. Operans rollböcker och scenrapporter, Den svenska nationalscenen Dramatens repertoar 1787-1988 och Särtryck ur Teaterhistoriska studier av Lennart Breitholtz, rollböcker och scenrapporter. Uppgift om vilken eller vilka källor som har använts som underlag, kan dag för dag ses. Källhänvisningen hittar du under rollistan. Då motstridiga uppgifter förekommer i källmaterialet eller uppgifter saknas (såsom exempelvis ett program/instick) har vi försökt ange detta i källhänvisningen.

Källförteckning:

Tryckt material

Anteckningar om Stockholms Theatrar, F. A. Dahlgren, Stockholm 1866.

Kungliga Teatern i Stockholm, Repertoar 1773 -1973, Opera, operett, sångspel. Balett. Uppgifter sammanställda av K.G. Strömbeck och Sune Hofsten. Produktion Klas Ralf, Stockholm 1974.

Nöjeslivet i Stockholm en förteckning via dags- och veckopressen 1773-1806, Magnus Blomqvist, Stockholms universitet 1972

Särtryck ur Teaterhistoriska studier, skrifter utgivna av Föreningen Drottningholmsteaterns vänner II, Lennart Breitholtz, Uppsala 1940

Publicerat material

Den svenska nationalscenen, Dramatens repertoar 1787-1988, Umeå universitet PDF (Hämtad 2013-04-01)

Arkivmaterial

Kungliga Teatrarnas Arkiv (1773- 1986/87)

D7AA Repertoarjournaler, vol 1, 1773- ca 1852 (av J. F. Törner)

L1A Kungliga teaterns äldre affischsamling, vol 1-115, 1826-1942

D5 B Rollböcker för lyriska scenen, vol 1 – 8, ca 1830 – 1979

G1 Kungliga Teaterns äldsta räkenskaper med skiftande rutiner, vol 1, 1786-1808

L4A Kungl. Teaterns äldre programsamling, vol 1-63,

L4GB Specialprogram (dubblettserie), vol 1-10, u å – 1986

L4F Föreställningsinstick, vol 1 – 87, 1952 – 86

F4H Operamaskerader vol 1-3, 1833-1962

H1 Spelårssammanställningar vol 1 – 4, 1956 - 1986

Kungliga Teatern Operans arkiv (1986/87- )

D2 Rollböcker 1979 -

F9BA Månadslistor 1986/87 -

L2A Föreställningsinstick, 1986/87 –

F12DH Scenrapporter 1986/87 -

L3AA Årsböcker 1986/87 -

Icke publicerat material, Kungliga Operans arkiv/Bibliotek

Tidningsnotiser, Dag för dagförteckning april 1808 - 1826, utarbetad av Klas Ralf

Uppdatering Kungliga Teaterns Repertoar 1773 -1973 t.o.m. 2000, utarbetad av Klas Ralf

Operor, operetter och baletter för första gången givna på Stockholms teatrar av Kungliga Teatern 1773 – 1939, Carl A. Bäckström

Dagsrepertoar spelåret 1833/34 utarbetad av Margot Wirström

Oplan – Kungliga Operans planeringssystem fr.o.m. 2014